Ψηφιακό βιβλίο

14+
Νουβέλα

PRIDE AND PREJUDICE

Pride and Prejudice is a romantic novel by Jane Austen, first published in 1813. The story charts the emotional development of the protagonist, Elizabeth Bennet, who learns the error of making hasty judgments and comes to appreciate the difference between the superficial and the essential.
  •   Jane Austen
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

Candide

Voltaire

Σύντομη ιστορία
14+

God Sees the Truth, But Waits

Leo Tolstoy

Σύντομη ιστορία
14+

The Picture of Dorian Gray

Oscar Wilde

Σύντομη ιστορία
14+

Frankenstein; or, the Modern Prometheus

Mary Wollstonecraft Shelley

Νουβέλα