Ψηφιακό βιβλίο

12+
Ποίηση

OZYMANDIAS

In this winding story within a story within a poem, Shelley paints for us the image of the ruins of a statue of ancient Egyptian king Ozymandias, who is today commonly known as Ramesses II. This king is still regarded as the greatest and most powerful Egyptian pharaoh.
  •   Percy Bysshe Shelley
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

The Queen of Spades

Alexander Pushkin

Σύντομη ιστορία
12+

Two Friends

Guy de Maupassant

Σύντομη ιστορία
12+

Daffodils

William Wordsworth

Ποίηση
12+

A Psalm of Life

Henry Wadsworth Longfellow

Ποίηση