Ψηφιακό βιβλίο

12+
Ποίηση

OZYMANDIAS

In this winding story within a story within a poem, Shelley paints for us the image of the ruins of a statue of ancient Egyptian king Ozymandias, who is today commonly known as Ramesses II. This king is still regarded as the greatest and most powerful Egyptian pharaoh.
  •   Percy Bysshe Shelley
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

The Cloak

Nikolai Gogol

Σύντομη ιστορία
12+

Two Friends

Guy de Maupassant

Σύντομη ιστορία
12+

The New Colossus

Emma Lazarus

Ποίηση
12+

MOBY-DICK; or, THE WHALE.

Herman Melville

Νουβέλα