Πρότυπο μάθημα

14+
Γραφή

GÉOGRAPHIE : NAPLES, UNE BAIE, DEUX VOLCANS

Cartographie
Mémoire
Témoignages antiques
Habiter les littoraux

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

Thème : les compétences en lecture : interview d'un poète et l'histoire de la jeune libraire

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

Français : le comique (plan de séquence théâtre)

Dyspraxiatheca

Προετοιμασία μαθήματος
14+

Thème : les compétences en lecture - lire un contrat

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
14+

Présenter des données statistiques qualitatives

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά