Άσκηση

10+
Γραφή

FIND THE INTRUDER: CONJUGATION

Υπάρχει ένας λάθος χρόνος στις παρακάτω προτάσεις.Κάνε κλικ πάνω του.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Mixed letters: the planets

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Find the intruder: adverbs

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Visual memory: Farmers gothic

Dyspraxiatheca

Χωρική οργάνωση
10+

Copy a word: classroom

Dyspraxiatheca

Γραφή