Άσκηση

6+
Ανάγνωση

FIND THE INTRUDER: ANIMALS

There is an intruder in every animal list. 

Click on this intruder.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Mixed letters: the face

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Find the intruder: animals

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Ordering: substractions

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Ordering: additions = 6, =7, =8, =9

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά