Άσκηση

6+
Ανάγνωση

FIND THE INTRUDER: ANIMALS

There is an intruder in every animal list. 

Click on this intruder.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Pairs: doubles

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Word families

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Ordering: additions = 5 or =10

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Mixed letters: means of transport

Dyspraxiatheca

Γραφή