Άσκηση

6+
Ανάγνωση

FIND THE INTRUDER: FOOD

There is an intruder amongst these lists of food.

Click on the intruder.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

The right order: The Ugly Duckling

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Copy a word: classroom

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Ordering: substractions

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Ordering 2 : = 5 or = 10

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά