Άσκηση

8+
Γραφή

ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΛΈΞΕΩΝ: ΥΛΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΆΞΗ

Κοίτα τη λέξη που θα εμφανιστεί.

Διάβασέ τη.

Συλλάβισε τη λέξη φωναχτά. 

Συλλάβισε τη λέξη στο μυαλό σου. 

Γράψτη χωρίς βοήθεια. 

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Αντίγραψε μια λέξη: Στο σχολείο

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Ένωσε τις τελείες

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
8+

Ισότητες

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Ένωσε τα σωστά: Υπολογισμοί

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά