Άσκηση

8+
Γραφή

ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΛΈΞΕΩΝ: ΥΛΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΆΞΗ

Κοίτα τη λέξη που θα εμφανιστεί.

Διάβασέ τη.

Συλλάβισε τη λέξη φωναχτά. 

Συλλάβισε τη λέξη στο μυαλό σου. 

Γράψτη χωρίς βοήθεια. 

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Συμπλήρωσε τα κενά: Σπίτι

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
8+

Ανακατεμένα γράμματα: Το νερό

Dyspraxiatheca

Γραφή
8+

Πολλαπλασιασμοί

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Σωστό ή λάθος; Μέτρηση χρόνου

Dyspraxiatheca

Μετρήσεις