Άσκηση

6+
Ανάγνωση

CONNECTING THE DOTS

Join the pictures with the matching words.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

The right order: The Ugly Duckling

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Word families

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Memory: capitals and small letters

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Pairs: doubles and halves

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά