Άσκηση

6+
Ανάγνωση

CONNECTING THE DOTS

Join the pictures with the matching words.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Choose the right answer: landscapes

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Pairs: halves

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
6+

Copy a word: classroom

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

The right order: animals size

Dyspraxiatheca

Μετρήσεις