Άσκηση

6+
Ανάγνωση

CONNECTING THE DOTS

Join the pictures with the matching words.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Visual memory: the giraffes

Dyspraxiatheca

Χωρική οργάνωση
6+

Connecting the dots

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
6+

Mixed Letters: open your mouth!

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Connecting the dots: sports and activities

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση