Ψηφιακό βιβλίο

12+
Σύντομη ιστορία

BERENICE

The story follows a man named Egaeus who is preparing to marry his cousin Berenice. He has a tendency to fall into periods of intense focus during which he seems to separate himself from the outside world.
  •   Edgar Allan Poe
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

The Coral Island

R. M. Ballantyne

Σύντομη ιστορία
12+

The Queen of Spades

Alexander Pushkin

Σύντομη ιστορία
12+

The Black cat

Edgar Allan Poe

Σύντομη ιστορία
12+

Oedipus the King

Sophocles

Θέατρο