Ψηφιακό βιβλίο

12+
Θέατρο

ANTIGONE

Antigone is a tragedy by Sophocles written in or before 441 BC. It is the third of the three Theban plays chronologically, but was the first written. The play expands on the Theban legend that predated it and picks up where Aeschylus' Seven Against Thebes ends.
  •   Sophocles
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

The War of the Worlds

H. G. Wells

Νουβέλα
12+

The fall of the house of Usher

Edgar Allan Poe

Σύντομη ιστορία
12+

The Cloak

Nikolai Gogol

Σύντομη ιστορία
12+

The Willows

Algernon Blackwood

Σύντομη ιστορία