Ψηφιακό βιβλίο

12+
Θέατρο

ANTIGONE

Antigone is a tragedy by Sophocles written in or before 441 BC. It is the third of the three Theban plays chronologically, but was the first written. The play expands on the Theban legend that predated it and picks up where Aeschylus' Seven Against Thebes ends.
  •   Sophocles
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

12+

A Psalm of Life

Henry Wadsworth Longfellow

Ποίηση
12+

The Purloined letter

Edgar Allan Poe

Σύντομη ιστορία
12+

Ode on a Grecian Urn

John Keats

Ποίηση
12+

Ball of Fat

Guy de Maupassant

Σύντομη ιστορία